İçeriğe geç

Terim:

[7] / gyō

Kanji:

Hiragana:

Ç こう / ぎょう

Açıklama:

Yürüme. Yürütme, icra etme. Hat, çizgi. Manevi aydınlanma için yapılan çetin talim.

Explanation:

Walking. Running, carrying out. Line, row. Austere practice for spiritual enlightenment.

Not:

Japoncadaki bazı kanjilerin 1'den fazla Çince okunuşu vardır ve bunlar genelde birbirine benzerdir. ve gyō şeklinde 2 farklı okunuşun olması bundandır.

Note:

Some kanji in Japanese have more than 1 Chinese reading and they are mostly similar to each other. That's why there are 2 different readings, and gyō for this kanji.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

shugyō[1], shugyōsha, shikkō, heikō dachi, torifune no gyō, aiki shugyōsha