İçeriğe geç

Terim:

kirihaku

Kanji:

切魄

Hiragana:

JÇ きりはく

Açıklama:

切 (kiri[1]) "kesme, kesiş" + 魄 (haku) "ruh". Ruhu törpüleme, fazlalıkları kesip atma. Kişinin kendi ruhunu, karakterini rafine etmesi.

Explanation:

切 (kiri[1]) "cut, cutting" + 魄 (haku) "spirit, soul". Cutting off the impurities of the soul. Refining the character, the spirit.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-