İçeriğe geç

Terim:

kiri[2]

Kanji:

斬り

Hiragana:

J きり

Açıklama:

Kesme, kesiş.

Explanation:

Cut, cutting.

Not:

kiri[1] (切り) ve kiri[2] (斬り) ayrı ayrı kelimeler olup yaklaşık aynı anlamdadırlar. İlki genel olarak bir şey kesmeyi ifade ederken ikincisi kılıçla insan kesmeyi ifade eder. Bazı kesiş isimleri (kiri age) her iki kanji ile de yazılabilirken (切り veya 斬り) bazıları hep aynı kanji ile yazılır.

Note:

kiri[1] (切り) and kiri[2] (斬り) are separate words but their meanings are similar. While the former means "to cut" in general, the latter means "to cut somebody with a sword". Some terms for sword cuts use only kiri[1] or kiri[2], while some terms can be written with (e.g. kiri age) either one of them.

İlgili Terim | Related Terms:

kiri[1]

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

kiri age, zengo giri, tameshi giri