İçeriğe geç

Terim:

kiri otoshi

Kanji:

斬り落とし

Hiragana:

JJ きりおとし

Açıklama:

斬り (kiri[2]) "kesme, kesiş" + 落とし (otoshi) "düşürme". Keserek düşürme, yere ve aşağı doğru yapılan kesiş.

Explanation:

斬り (kiri[2]) "cut, cutting" + 落とし (otoshi) "dropping". Dropping cut. Vertical downwards cut.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-