İçeriğe geç

Terim:

kiri age

Kanji:

斬り上げ

Hiragana:

JJ きりあげ

Açıklama:

斬り (kiri[2]) "kesme, kesiş" + 上げ (age) "yukarı kaldırma, kaldırış". Aşağıdan yukarı yönde yapılan kesiş.

Explanation:

斬り (kiri[2]) "cut, cutting" + 上げ (age) "lifting, raising". Upwards cut from below.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

jōhō giri

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-