İçeriğe geç

Terim:

kime[1]

Kanji:

決め

Hiragana:

J きめ

Açıklama:

Kararlılık, isabet, dakiklik, netlik gibi kavramları kapsayan bir nitelik.

Explanation:

A quality which encompasses concepts such as decisiveness, accuracy, precision, clarity.

Not:

"Karar vermek" anlamındaki 決める (kimeru) fiilinden.

Note:

Comes from the verb 決める (kimeru), which means "to decide".

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-