İçeriğe geç

Terim:

kihon

Kanji:

基本

Hiragana:

ÇÇ きほん

Açıklama:

基 (ki) "baz" + 本 (hon) "kök, köken, baz, temel". Temeller, bir öğretinin ve sanatın temel unsurları.

Explanation:

基 (ki) "base" + 本 (hon) "root, origin, base, basis". Basics, fundamental elements of a teaching or an art.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

kihon waza, kihon dōsa