İçeriğe geç

Terim:

kiatsu hō

Kanji:

気圧法

Hiragana:

ÇÇÇ きあつほう

Açıklama:

気 (ki[1]) "ki" + 圧 (atsu) "baskı" + 法 ([1]) "yöntem, metot, ilke". Ki noktalarına baskı yaparak uygulanan bir tür tedavi.

Explanation:

気 (ki[1]) "ki" + 圧 (atsu) "pressure" + 法 ([1]) "method, principle". A type of treatment applied by pressing on the ki points.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-