İçeriğe geç

Terim:

ki ken tai itchi

Kanji:

気剣体一致

Hiragana:

ÇÇÇÇÇ きけんたいいっち

Açıklama:

気 (ki[1]) "ki" + 剣 (ken[1]) "kılıç" + 体 (tai[1]) "vücut" + 一致 (itchi) "birlik, bir aradalık". Ruh, kılıç ve bedenin bir aradalığı. Kullanılan alet, vücut ve ruhun birbiri ile uyum içinde olması.

Explanation:

気 (ki[1]) "ki" + 剣 (ken[1]) "sword" + 体 (tai[1]) "body" + 一致 (itchi) "unity, togetherness". The unity of soul, sword and body. Accordance of the tool, body and the spirit.

Not:

気剣体の一致 (ki ken tai no itchi) olarak da geçer.

Note:

Also used as 気剣体の一致 (ki ken tai no itchi).

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-