İçeriğe geç

Terim:

kesa giri

Kanji:

袈裟斬り

Hiragana:

ÇÇJ けさぎり

Açıklama:

袈裟 (kesa) "budist rahip cübbesi" + 斬り (kiri[2]) "kesme, kesiş". Yukarı veya aşağı doğrultuda çapraz kesiş.

Explanation:

袈裟 (kesa) "budist monk robe" + 斬り (kiri[2]) "cut, cutting". Downward or upward diagonal cut.

Not:

Budist rahip cübbesine kesa denir. Bu cübbe bir omuzdan diğer kalçaya çapraz bir doğrultuda olduğu için çapraz açılı kesişe kesa giri denir.

Note:

The robe of a Buddhist monk is called kesa. Since this robe is in a diagonal direction from one shoulder to the other hip, the diagonal cut is called kesa giri.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

gyaku kesa giri