İçeriğe geç

Terim:

ken[1]

Kanji:

Hiragana:

Ç けん

Açıklama:

Kılıç.

Explanation:

Sword.

Not:

Kanjinin asıl anlamı "iki tarafı kesici olan kılıç"tır, zaman içinde tüm kılıçları ifade eder hale gelmiştir. Bu kanjinin Çince okunuşu ken, Japonca okunuşu tsurugi'dir.

Note:

The original meaning of the kanji is "sword with edge on both sides", over time it has come to mean all swords. The Chinese reading of this kanji is ken, the Japanese reading is tsurugi.

İlgili Terim | Related Terms:

tsurugi

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

aikiken, bokken, jōteiken, jūken, jūkendō, jūkenjutsu, kaiken, kasumi no ken, katsujinken, kendō, ken dori, ken tai jō, ken tai ken, ken tai tantō, kenjutsu, kenki no renma, kenshi, kenpō, ki ken tai itchi, ki no kenpō, kusanagi no tsurugi, misogi no ken, otonashii no ken, ranteiken, satsujinken, shinken, shinken shōbu, shōchikubai no kenpō, tantō tai ken