İçeriğe geç

Terim:

keiko shōkon

Kanji:

稽古照今

Hiragana:

ÇÇÇÇ けいこしょうこん

Açıklama:

稽古 (keiko) "antrenman" + 照今 (shōkon) "şimdiyi aydınlatma". "Geçmiştekileri araştırarak bugünü aydınlatma" anlamında deyimdir.

Explanation:

稽古 (keiko) "training" + 照今 (shōkon) "enlightening the present". It is an idiom meaning "enlightening the present by studying the past".

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

keiko

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-