İçeriğe geç

Terim:

kata hiki otoshi

Kanji:

肩引き落とし

Hiragana:

JJJ かたひきおとし

Açıklama:

肩 (kata[2]) "omuz" + 引き (hiki) "çekme, çekiş" + 落とし (otoshi) "düşürme". Omuzdan çekme düşürüşü.

Explanation:

肩 (kata[2]) "shoulder" + 引き (hiki) "pulling" + 落とし (otoshi) "dropping". Shoulder pulling drop.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-