İçeriğe geç

Terim:

karaibari

Kanji:

空威張り

Hiragana:

JÇJ からいばり

Açıklama:

空 (kara) "boş, sahte" + 威 (i[2]) "güç, kuvvet" + 張り(hari) "yayma, saçma". Sahte güç yaymak, güçlüymüş gibi gözükme.

Explanation:

空 (kara) "empty, false" + 威 (i[2]) "power, force" + 張り(hari) "spreading, expanding". Expanding false power, pretending to have power.

Not:

İnternet ortamında Latin harfleriyle aikidō bağlamında sadece referanstaki metinde tespit edilmiştir.

Note:

Only attested in the referenced text on the internet in in Latin script in the context of aikidō.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-