İçeriğe geç

Terim:

kamiza[2]

Kanji:

神座

Hiragana:

JÇ かみざ

Açıklama:

神 (kami[1]) "ruh, tanrı, kami" + 座 (za) "oturuş, oturma yeri". Bazı dojolarda bulunan ve kamilerin oturduğu yer olarak düşünülen Şintō mihrabı.

Explanation:

上 (kami[1]) "up, high" + 座 (za) "sitting, seat". A Shintō shrine in some dojos where kami are thought to sit.

Not:

Kamiza[1] ile karıştırılmamalı. Shinza olarak da okunur.

Note:

Not to be confused with kamiza[1]. Also read as shinza

İlgili Terim | Related Terms:

shinza

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms: