İçeriğe geç

Terim:

kami budō

Kanji:

神武道

Hiragana:

JÇÇ かみぶどう

Açıklama:

神 (kami[1]) "ruh, tanrı, kami" + 武道 (budō) "budō". Kami budōsu, Ueshiba'ya göre ilahî budō.

Explanation:

神 (kami[1]) "spirit, deity, god, kami" + 武道 (budō) "budō". The budô of kami, the divine budô.

Not:

Morihei Ueshiba Shin Budō dergisinin Haziran 1941 sayısında aikidōdan yeni bir budō, ilahî bir budō olarak bahsederken kami budō ifadesini kullanır. "Kami" anlamındaki 神 kanjisinin Çince okunuşu shin'dir. Morihei Ueshiba bu eşseslilikten yola çıkarak "yeni budō" anlamındaki shinbudō (新武道) kelimesi ile sözel bir ilişki kurmuş olabilir.

Note:

Morihei Ueshiba refers to aikidō as kami budō in an article in Shin Budō in June 1941 and speaks of aikidō as the new budō, divine budō. The Chinese reading of the kanji 神, which means "kami", is shin. Morihei Ueshiba may have used that homophony with shinbudō (新武道), which means "new budō".

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-