İçeriğe geç

Terim:

kajō

Kanji:

ヶ条

Hiragana:

ÇÇ かじょう

Açıklama:

Madde, konu. Daitō-ryū Aiki-jūjutsu'da ve bazı aikidō ekollerinde ilk dört temel tekniğin adında 教 (kyō[1]) eşdeğeri olarak kullanılır.

Explanation:

Article, item. Used in the names of first four basic techniques in Daitō-ryū Aiki-jūjutsu and some schools of aikidō as an equivalent of 教 (kyō[1]).

Not:

Daitō-ryū'da kullanılan kajō terimi 1950'lere kadar aikidō için de kullanılmıştır. Kisshomaru Ueshiba 1957 tarihli 合気道 (Aikidō) başlıklı kitapta ilk beş teknik ismini kajō terimi ile değil kyō[1] terimi ile yazmıştır.

Note:

The term kajō, used in Daitō-ryū was applied to aikidō techniques as well until mid-1950's. In his 1957 book 合気道 (Aikidō), Kisshomaru Ueshiba applied the term kyō[1] for the first 5 techniques.

İlgili Terim | Related Terms:

kyō[1]

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

ikkajō, nikajō, sankajō, yonkajō, gokajō