İçeriğe geç

Terim:

kaiten

Kanji:

回転

Hiragana:

ÇÇ かいてん

Açıklama:

回 (kai[1]) "dönüş, döndürme, rotasyon" + 転 (ten[2]) "hareket etme, dönme". Dönme, yuvarlanma, rotasyon.

Explanation:

回 (kai[1]) "turn, turning, rotation" + 転 (ten[2]) "shift, turning, moving". Turning, revolving, rotation.

Not:

Kaiten (回転) ve tenkai (転回) terimleri aynı kanjilerle yazılsa da kaiten bir eksenin etrafında dairesel bir dönüşü (örneğin bir teker), tenkai ise bir noktada açı değiştirerek rotasyon yapmayı (örneğin günebakan çiçeği) ifade eder.

Note:

Although the terms kaiten (回転) and tenkai (転回) are written with the same kanji, kaiten refers to a circular rotation around an axis (for example, a wheel), while tenkai refers to a rotation at one point (for example, sunflower).

İlgili Terim | Related Terms:

tenkai

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

kaiten nage, kaiten ukemi