İçeriğe geç

Terim:

kaisetsu

Kanji:

解説

Hiragana:

ÇÇ かいせつ

Açıklama:

Açıklama, tefsir. Tekniğin açıklaması, anlatılması

Explanation:

Explanation, commentary. The explanation of the technique.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

kaisetsu enbu