İçeriğe geç

Terim:

kaeshi

Kanji:

返し

Hiragana:

J かえし

Açıklama:

Geri getirme, döndürme, çevirme.

Explanation:

Bringing back, returning, turning.

Not:

"Geri getirmek, döndürmek, çevirmek" anlamındaki 返す (kaesu) fiilinden. Rendaku ile gaeshi (がえし) olur.

Note:

From the verb 返す (kaesu), which means "to bring back, to return, to turn". Becomes gaeshi (がえし) with rendaku.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

hachi no ji gaeshi, haya gaeshi, kaeshi waza, kiri gaeshi, kote gaeshi, ude gaeshi