İçeriğe geç

Terim:

-ka

Kanji:

Hiragana:

Ç か

Açıklama:

Belli bir kalifikasyona sahip kişi belirten sonek.

Explanation:

Suffix denoting a person with a certain qualification.

Not:

-ka soneki, yeni başlayan veya tecrübesi az kişiler için değil, sanatta, meslekte ilerlemiş kişiler için kullanılır. Çince okunuşu ka olan bu kanjinin Japonca okunuşlarından biri ie olup iemoto teriminde görülebilir.

Note:

-ka is used for the experts, experienceds, not for the beginners or the inexperts in budō. One of the Japanese readings of this kanji is ie, which can be seen in the term iemoto.

İlgili Terim | Related Terms:

-sha, -shi[4], -te[2]

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

aikidōka, budōka