İçeriğe geç

Terim:

jūryoku

Kanji:

重力

Hiragana:

ÇÇ じゅうりょく

Açıklama:

重 () "yerçekimi" + 力 (ryoku) "güç, kuvvet". Yerçekimi kuvveti.

Explanation:

重 () "gravity" + 力 (ryoku) "power, force". Gravity force.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-