İçeriğe geç

Terim:

jūkendō

Kanji:

銃剣道

Hiragana:

ÇÇÇ じゅうけんどう

Açıklama:

銃 ([3]) "tüfek, tabanca" + 剣 (ken[1]) "kılıç" + 道 ([1]) "yol, dō". Süngülü tüfek sanatı. Süngülü tüfek uzunluğunda ahşap bir silah ve koruyucu ekipmanla yapılan Japon savaş sanatı.

Explanation:

銃 ([3]) "rifle, gun" + 剣 (ken[1]) "sword" + 道 ([1]) "way, path, dō". Way of bayonet. A Japanese martial art of fighting with wooden bayonet and protective equipments.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

jūkenjutsu

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-