İçeriğe geç

Terim:

jūjidō

Kanji:

十字道

Hiragana:

ÇÇÇ じゅうじどう

Açıklama:

十字 (jūji) "artı işareti" + 道 ([1]) "yol, dō". Artı işareti yolu. Morihei Ueshiba'nın aikidō sanatı için kullandığı isimlerden biri.

Explanation:

十字 (jūji) "plus shape" + 道 ([1]) "way, path, dō". Plus sign way. One of names Morihei Ueshiba applied to the art of aikidō.

Not:

Morihei Ueshiba'ya göre artı işaretinde dikey çubuk göğü ve yeri, yatay çubuk ise ateşi ve suyu temsil etmektedir.

Note:

According to Morihei Ueshiba, the vertical stroke of the plus sign symbolizes the heaven and the earth, while the horizontal stroke symbolizes fire and water.

İlgili Terim | Related Terms:

aikijū

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-