İçeriğe geç

Terim:

jūji garami nage

Kanji:

十字絡み投げ

Hiragana:

ÇÇJJ じゅうじがらみなげ

Açıklama:

十字 (jūji) "artı işareti" + 絡み (karami) "dolama" + 投げ (nage) "fırlatış, fırlatan". Rakibin kollarının bir artı şeklinde birbirine dolandırıldığı fırlatma tekniği.

Explanation:

十字 (jūji) "plus shape" + 絡み (karami) "entangling" + 投げ (nage) "throw, thrower". Throwing technique in which the opponent's arms are intertwined like a plus sign.

Not:

Japoncada 10 rakamı bir artı işareti (十) ile gösterilir. Tekniğin ismi, rakibin bükülmüş kollarının 十 (10) rakamına benzemesinden gelir. Kısaca jūji garami veya jūji nage de denir.

Note:

In Japanese, the number 10 is represented by a plus sign (十). The name of the technique comes from the fact that the bent arms of the opponent resemble the number 十 (10). Also called jūji garami or jūji nage for short.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-