İçeriğe geç

Terim:

[1]

Kanji:

Hiragana:

Ç じゅう

Açıklama:

On (sayı).

Explanation:

Ten (number).

Not:

Bu kanjinin bir diğer Çince okunuşu ji' olup jitte (十手) teriminde görülmektedir.

Note:

Another Chinese reading of this kanji is ji', which can be seen in the term jitte (十手).

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

jūkyū, jūdan, aikijū, jūjidō, bugei jūhappan, jitte, jūji garami nage