İçeriğe geç

Terim:

jū-hō

Kanji:

柔法

Hiragana:

ÇÇ じゅうほう

Açıklama:

柔 ([2]) "yumuşak, zarif, esnek" + 法 ([1]) "yöntem, metot, ilke". Katı kuvvetten ziyade jū prensibine dayanan sanatlar ve(ya) yöntemler.

Explanation:

柔 ([2]) "gentle, soft, flexible" + 法 ([1]) "method, principle". Arts and (or) methods based on the jū principle rather than rigid force.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

gō-hō

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-