İçeriğe geç

Terim:

jōhō[2]

Kanji:

上方

Hiragana:

ÇÇ じょうほう

Açıklama:

上 ([2]) "üst, yukarı" + 方 ([2]) "yön, taraf". Yukarı yönde, yukarı doğru.

Explanation:

上 ([2]) "up, high" + 方 ([2]) "direction, side". Upper direction, upwards.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

jōhō giri, tekubi jōhō kōsa undō