İçeriğe geç

Terim:

jōhō[1]

Kanji:

杖法

Hiragana:

ÇÇ じょうほう

Açıklama:

杖 ([1]) "jō" + 法 ([1]) "yöntem, metot, ilke". Jō kullanımı metodu ve prensipleri.

Explanation:

杖 ([1]) "jō" + 法 ([1]) "method, priniciple". The methods and principles of jō.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

kenpō

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-