İçeriğe geç

Terim:

jōhō giri

Kanji:

上方切り

Hiragana:

ÇÇJ じょうほうぎり

Açıklama:

上方 (jōhō[2]) "yukarı yönde" + 切り (kiri) "kesiş". Yukarı yönde kesiş.

Explanation:

上方 (jōhō[2]) "upwards" + 切り (kiri) "cutting, cut". Upwards cut.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

kiri age

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-