İçeriğe geç

Terim:

jitte

Kanji:

十手

Hiragana:

ÇJ じって

Açıklama:

十 (ji') "on (sayı)" + 手 (te[1]) "el, metot". Bir tür Japon hançeri.

Explanation:

十 (ji') "ten (number)" + 手 (te[1]) "hand, method". A type of Japanese dagger.

Not:

Jutte olarak yazılması yanlıştır. Silahın isminin 10 sayısı ile ilişkisi tam anlaşılamadı, muhtemelen şekil benzerliğinden dolayı.

Note:

Sometimes mistakenly spelled as jutte. The relation between the weapon's name and number 10 is not clear, it is probably the physical resemblance.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

jittejutsu