İçeriğe geç

Terim:

itchi

Kanji:

一致

Hiragana:

ÇÇ いっち

Açıklama:

Birlik, bir aradalık, uyum, kooperasyon.

Explanation:

Unity, togetherness, harmony, cooperation.

Not:

"Bir" (1) sayısı anlamındaki ichi (一) ile karıştırılmamalıdır.

Note:

Not to be confused with ichi (一), which means "one" (1).

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

kōbō itchi, ki ken tai itchi, shin gi tai itchi, shin ki ryoku itchi