İçeriğe geç

Terim:

in yō

Kanji:

陰陽

Hiragana:

ÇÇ いんよう

Açıklama:

陰 (in) "gölge, bilinmeyen, negatif, dişil, ay" + 陽 () "aydınlık, bariz, pozitif, eril, güneş". Ying yang. Çin evren tasavvurunda doğaya etki eden zıt fakat birbirini tamamlayan iki temel kuvvet. İn (陰) pasif, dişil, soğuk, karanlık gücü, yō (陽) ise aktif, eril, sıcak, parlak gücü temsil eder.

Explanation:

陰 (in) "shadow, unknown, negatif, feminine, the moon" + 陽 () "light, open, positive, masculine, the sun". Ying yang. Two fundamental forces, which are opposite but complementary to each other, acting on nature in the Chinese conception of the universe. In (陰) represents the passive, feminine, cold, dark force and yō (陽) represents the active, masculine, hot, bright force.

Not:

Ying yang da denir.

Note:

Also called ying yang.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-