İçeriğe geç

Terim:

ikkyō

Kanji:

一教

Hiragana:

ÇÇ いっきょう

Açıklama:

一 (ichi) "bir (sayı)" + 教 (kyō[1]) "öğreti, doktrin, öğretim". Aikidō temel tekniklerinin birincisi.

Explanation:

一 (ichi) "one (number)" + 教 (kyō[1]) "teaching, doctrine, instructing". The first basic technique in aikidō.

Not:

Daitō-ryū'da ve bazı aikido ekollerinde ude osae veya ikkajō denir.

Note:

Called ude osae or ikkajō in Daitō-ryū and in some aikidō schools.

İlgili Terim | Related Terms:

ikkajō, oshi taoshi, ude osae

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

ikkyō nage, ikkyō undō