İçeriğe geç

Terim:

ichirei shikon sangen hachiriki

Kanji:

一霊四魂三元八力

Hiragana:

ÇÇÇÇÇÇÇÇ いちれいしこんさんげんはちりき

Açıklama:

一霊 (ichirei) "bir ruh (spirit)" + 四魂 (shikon) "dört ruh (soul)" + 三元 (sangen) "üç temel" + 八力 (hachiriki) "sekiz güç". Şintō inancında insanın ve evrenin yapısını oluşturan unsurlar. İnsanda bir ruh (ichirei, spirit) vardır ve bu ruh 4 şeyin toplamından (shikon, soul) oluşur. Bunlar yapının beşeri boyutundaki unsurlardır. Evreni oluşturan 3 temel (sangen) vardır (bkz; sangen maddesi) ve evrene etki eden 8 güç vardır. Bu 8 güç kendi içinde 4 tane 2'li zıt grup halindedir (bkz; hachiriki maddesi).

Explanation:

一霊 (ichirei) "one spirit" + 四魂 (shikon) "four souls" + 三元 (sangen) "three basis" + 八力 (hachiriki) "eight powers". Elements that make up the structure of man and the universe in Shintō belief. There is a spirit (ichirei) in each human and this spirit consists of  four souls (shikon). These are the elements of the human dimension of the building. There are 3 bases (sangen) that make up the universe (see sangen) and there are 8 forces that affect the universe. These 8 powers are in 4 opposite groups of 2 (see hachiriki).

Not:

Morihei Ueshiba ichirei shikon sangen hachiriki konusunda şöyle demiştir; “Ichirei Shikon Sangen Hachiriki’yi, nefes’i (kokyū) ve Aiki’yi anlayamadıktan sonra, aikidō çalışsanız bile aikidōnun gerçek gücünün ortaya çıkacağını sanmıyorum”. ("一霊四魂三元八力や呼吸、合気の理解なくして合気道を稽古しても合気道の本当の力は出てこないだろう.")

Note:

Morihei Ueshiba emphasizes the importance of ichirei shikon sangen hachiriki; “I think that if you cannot understand Ichirei Shikon Sangen Hachiriki, breath (kokyu) and Aiki, then even if you practice Aikido the true power of Aikido will not come forth.” ("一霊四魂三元八力や呼吸、合気の理解なくして合気道を稽古しても合気道の本当の力は出てこないだろう.")

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-