İçeriğe geç

Terim:

ibuki

Kanji:

息吹

Hiragana:

XX いぶき

Açıklama:

Derin nefes. Derin nefes alma-verme.

Explanation:

Deep breath. Deep breathing.

Not:

Terimin Japoncada kanjiden ziyade hiragana ile yazılmasının sebebi, bu nefes yönteminin karatedō kökenli olup Okinawa'dan Japonya'ya 20. asır başı civarında veya sonrasında gelmiş olması ile ilgili olabilir.

Note:

The fact that this terms is written in hiragana rather kanji may be related to karatedō being an Okinawan art.Karatedō made its way into Japan around the beginning of 20th century

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

ibuki no hō