İçeriğe geç

Terim:

honbu

Kanji:

本部

Hiragana:

ÇÇ ほんぶ

Açıklama:

本 (hon) "kök, köken, baz, temel" + 部 (bu) "daire, kurum, büro". Merkez daire. Karargâh. Budōda bir sanatın müdürlüğü, idaresi.

Explanation:

本 (hon) "root, origin, base, basis" + 部 (bu) "division, department, bureau". Central division. Headquarters. In budō, the directory of an art.

Not:

Hombu diye de yazılır.

Note:

Also spelled hombu.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

honbu dōjō