İçeriğe geç

Terim:

haya suburi

Kanji:

早素振り

Hiragana:

JJJ はや すぶり

Açıklama:

早素 (haya) "hızlı" + 振り (suburi) "suburi". Hızlı suburi. Öne arkaya hızlı adım atarak yapılan hızlı suburi.

Explanation:

早素 (haya) "quick" + 振り (suburi) "suburi". Fast suburi. A fast suburi with fast steps back and forth.

Not:

Kanjiyle 速素振り olarak yazıldığı da görülebilir. Chōyaku suburi de denir.

Note:

Can also be seen spelled in kanji as 速素振り. Also called chōyaku suburi.

İlgili Terim | Related Terms:

chōyaku suburi

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-