İçeriğe geç

Terim:

haya gaeshi

Kanji:

早返し

Hiragana:

JJ はやがえし

Açıklama:

早 (haya) "hızlı" + 返し (kaeshi) "döndürme, çevirme". Hızlı çevirme. Genelde jō ve bokken silahlarını kullanırken silahı kafaya yükseltip kamae değiştirme.

Explanation:

早 (haya) "fast" + 返し (kaeshi) "returning, turning". Fast turning. Changing the kamae with the weapon, usually a jō or a bokken, over the head.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-