İçeriğe geç

Terim:

hassō

Kanji:

八相

Hiragana:

ÇÇ はっそう

Açıklama:

八 (hachi) "sekiz (sayı)" + 相 ([1]) "karşılıklı, birbirine, görünüş". Sekiz (sayı) şekli.

Explanation:

八 (hachi) "eight (number)" + 相 ([1]) "mutual, to each other, aspect". The shape of eight (number).

Not:

Japoncada sekiz sayısının kanjisi şudur; 八.

Note:

The kanji for the number eight in Japanese is 八.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

hassō gaeshi, hassō no kamae