İçeriğe geç

Terim:

hassō no kamae

Kanji:

八相の構え

Hiragana:

ÇÇJ はっそうのかまえ

Açıklama:

八相 (hassō) "sekiz (sayı) şekli" + の (no) "tamlama partikeli" + 構え (kamae) "duruş, postür, hazır duruş". Kılıcın omuz üstündeyken göğü gösterdiği duruş.

Explanation:

八相 (hassō) "shape of eight (number)" + の (no) "compound particle" + 構え (kamae) "stance, posture, a ready stance". The sword stance in which the sword is held near the head, in front of the shoulder and heading the sky.

Not:

Duruşun isminin kaynağı konusunda farklı görüşler vardır. Bir görüşe göre bu duruşta önkollar 八 (sekiz) kanjisine benzediği içindir. İn no kamae olarak da bilinir. Bu konudaki bir tartışma için referansa bakınız.

Note:

There are different opinions about the origin of the name of the posture. One view is that the forearms in this stance are similar to the kanji 八 (eight). Also called in no kamae. For a discussion on this topic, see the reference.

İlgili Terim | Related Terms:

in no kamae

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-