İçeriğe geç

Terim:

happō

Kanji:

八方

Hiragana:

ÇÇ はっぽう

Açıklama:

八 (hachi) "sekiz (sayı)" + 方 ([2]) "yön, taraf". Sekiz yön, tüm yönler.

Explanation:

八 (hachi) "eight (number)" + 方 ([2]) "direction, side". Eight direction, all the sides.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

happō giri