İçeriğe geç

Terim:

hanmi handachi

Kanji:

半身半立ち

Hiragana:

ÇÇÇJ はんみはんだち

Açıklama:

半身 (hanmi) "yarım vücut" + 半立ち (handachi) "yarım ayakta durma". Saldıran kişinin ayakta, savunan kişinin diz üstünde olduğu çalışma modu.

Explanation:

半身 (hanmi) "half body" + 半立ち (handachi) "half on foot". The practice mode where the attacker is on foot and the defender is on the knees.

Not:

Aynı anlamda hanza handachi (半座半立ち) terimi de kullanılır.

Note:

Hanza handachi (半座半立ち) is also used in the same sense.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-