İçeriğe geç

Terim:

gyaku kote gaeshi

Kanji:

逆小手返し

Hiragana:

ÇJJJ ぎゃくこてがえし

Açıklama:

逆 (gyaku) "ters" + 小手 (kote[1]) "önkol" + 返し (kaeshi) "döndürme, çevirme". Rakibin bileğini bükerek yapılan bir fırlatma tekniği

Explanation:

逆 (gyaku) "reverse" + 小手 (kote[1]) "forearm" + 返し (kaeshi) "returning, turning". A throwing technique in which the opponent's wrist is twisted.

Not:

Tekagami de denir.

Note:

Also called tekagami.

İlgili Terim | Related Terms:

tekagami

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-