İçeriğe geç

Terim:

gokui

Kanji:

極意

Hiragana:

ÇÇ ごくい

Açıklama:

Sır, gizem, esans. "Sanatın gizemleri sırları" anlamında kullanılır.

Explanation:

Mystery, secret, essence. Used in the sense "the secrets of the art".

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-