İçeriğe geç

Terim:

go[1]

Kanji:

Hiragana:

Ç ご

Açıklama:

Beş (sayı).

Explanation:

Five (number).

Not:

Sertifika ve diploma gibi hukuki, ticari ve resmî belgelerde 五 kanjisi yerine 伍 kanjisi kullanılabilmektedir. Bunun sebebi, çizgi eklemek suretiyle sayı belirten kanjinin ve sayı değerinin değiştirilmesini önlemek ve evrakta sahteciliğin önüne geçmektir. Bu husus özellikle 一 ("bir"), 二 ("iki"), 三 ("üç") ve 五 ("beş") kanjileri için geçerlidir.

Note:

In legal, commercial and official documents such as certificates and diplomas, the kanji 伍 can be used instead of the kanji 五. The reason for this is to prevent changing the kanji and the number value by adding a dash and to prevent forgery in documents. This is especially critical for the kanjis 一 ("one"), 二 ("two"), 三 ("three"), and 五 ("five").

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

godan, gokyū, gokyō, gokajō, gonin gake