İçeriğe geç

Terim:

go no sen

Kanji:

後の先

Hiragana:

ÇÇ ごのせん

Açıklama:

後 ([5] / go[2]) "geriye, arkaya, sonra" + の (no) "tamlama partikeli" + 先 (sen[2]) "ileri, önce, önce olma, inisiyatif". Rakibin inisiyatifinin sonrası. Rakip atağına başladıktan sonra ve/ya atağını bitirdikten sonra atak yapma.

Explanation:

後 ([5] / go[2]) "behind, backwards, after" + の (no) "compound particle" + 先 (sen[2]) "forward, before, being ahead, initiative". Post-initiative. Attacking at the same time with the opponent and/or attacking after the opponent's attack.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-