İçeriğe geç

Terim:

gō-hō

Kanji:

剛法

Hiragana:

ÇÇ ごうほう

Açıklama:

剛 ([3]) "sert, katı" + 法 ([1]) "yöntem, metot, ilke". Katı kuvvete dayanan sanatlar ve(ya) yöntemler.

Explanation:

剛 ([3]) "hard, strict" + 法 ([1]) "method, principle". Arts and (or) methods based on solid force.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

jū-hō

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-