İçeriğe geç

Terim:

genpuku

Kanji:

元服

Hiragana:

ÇÇ げんぷく

Açıklama:

元 (gen) "kafa, başlangıç, temel, ilke, sebep" + 服 (fuku) "giyim, giyinme". Kökeni MS 8. asra geri giden ve çocukların yetiştinliğe geçişlerinin kutlandığı gelenektir. Döneme ve cinsiyete göre yaş değişse de genelde 15 yaşındaki erkek çocuklarına uygulanmıştır.

Explanation:

元 (gen) "head, foundation, basis, principle, cause" + 服 (fuku) "clothing, wearing". Celebrating the children's transition to adulthood, a tradition that dates back to 8th century AD. Although the age varies according to the period and gender, it was generally applied to 15-year-old boys.

Not:

İsmi, bu törende çocukların başına bir çeşit şapka geçirilmesinden gelir.

Note:

The name comes from the fact that boys wore a type of hat during the ceremony.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-