İçeriğe geç

Terim:

gedan gaeshi

Kanji:

下段返し

Hiragana:

ÇÇJ げだんがえし

Açıklama:

下段 (gedan) "aşağı seviye" + 返し (kaeshi) "döndürme, çevirme". Aikidōda jō silahıyla dize yapılan yere paralel yarım dairesel vuruş hareketi.

Explanation:

下段 (gedan) "lower level" + 返し (kaeshi) "returning, turning". In aikidō, a lower level horizontal and semicircular hit to the leg with jō.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-